Tyytyväisiä asiakkaitamme

Selvitä yksinkertaisen NPS-kyselyn avulla, kuinka todennäköisesti asiakkaat tai työntekijät suosittelisivat yritystä tai sen palveluita lähipiirilleen

NPS-mittaus perustuu yhteen kysymykseen tai sen pieniin variaatioihin:

“Kuinka todennäköisesti asteikolla 0–10 suosittelisit meitä ystävällesi tai kollegallesi?”

Myös henkilöstön tyytyväisyyden mittaus eli eNPS perustuu yhteen kysymykseen:

“Kuinka todennäköisesti asteikolla 0–10 suosittelisit tätä yritystä työpaikkana ystävällesi tai kollegallesi?”

Palautteen antajalle kysely näkyy kuten alla. Testaa klikkaamalla jotain numeroa. Kyselysivun voi itse helposti kustomoida brändiinne sopivaksi Kokemusmittarin hallintapaneelissa.

Kokemusmittaria voi käyttää kaikilla toimialoilla ja lähes missä tilanteessa tahansa, jossa halutaan saada palautetta asiakkailta tai henkilöstöltä

NPS

Palvelu tarjoaa faktatietoa siitä, miten loppuasiakkaat kokevat saamansa palvelun. Asiakaskokemusta mitataan kansainvälisesti laajasti käytössä olevalla Net Promoter Score® (NPS) -mallilla, jolla saadut mittaustulokset ovat helposti tulkittavissa ja vertailtavissa olevassa muodossa.

eNPS

Henkilöstön tyytyväisyys on yksi merkittävimmistä tekijöistä organisaatiokulttuurin ja yrityksen menestymisen kannalta. Motivoitunut ja sitoutunut työntekijä on myös erittäin tuottava ja valmis suosittelemaan työnantajaa myös muille työnhakijoille.

Follow-up

Follow-up palvelun tarkoitus on käydä loppuasiakkaan kanssa saatu asiakaskokemus läpi ja löytää palvelun ongelmakohdat sekä pyrkiä palauttamaan loppuasiakkaan luottamus yrityksen tuottamia palveluita kohtaan.

Kerää palautetta monikanavaisesti

Valitse sinulle sopivat kanavat

SMS

Tekstiviesti on tutkitusti tehokkain tapa tavoittaa ihmiset ja saada vastaukset

Email

Email on edullinen tapa kyselyiden jakeluun isossa mittakaavassa

Web

Kyselylomake voidaan upottaa brändättynä omalle sivustollenne

Link

Linkkiä kyselyyn voidaan jakaa missä vain

QR-koodi

Luo kätevästi QR-koodi ja jaa missä haluat, esimerkiksi esitteissä, toimipisteessä, vuokrakohteissa tai vaikkapa kuitissa

Kokemusmittari sopii kaikille toimialoille ja tilanteisiin, joissa halutaan kerätä asiakaspalautetta