Kokemusmittari.fi – rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri ja tietosuojaseloste. 

Kokemusmittari.fi palvelua hallinnoi ja kehittää Preoni Oy. 

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 

Rekisterinpitäjä: Preoni Oy 

Y-Tunnus: 2239410-0 

Osoite: Vasarakatu 1 

Puhelin: 044 2883680 

Sähköposti: preoni(ät)preoni.fi 

Yhteyshenkilö: Teemu Kettula 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet 

Preoni käsittelee henkilötietoja palveluiden toimittamiseksi rekisteröidylle rekisteröidyn ja Preonin väliseen sopimukseen perustuen tai sen valmistelemiseksi. 

Preonin toimittamia palveluita ovat: 

Kokemusmittari.fi sivusto ja muut Preonin ylläpitämät verkkosivustot, kuten preoni.fi 

Henkilötietoja käsitellään myös liiketoiminnan kehittämistä, tuotteiden ja palveluiden markkinointia, yhteydenottopyyntöihin vastaamista (esim. nettisivujen, puhelimen tai sosiaalisen median kautta), asiakastapaamisten sopimista, verkkosivustojen tuotantoa, hakukoneoptimointia ja ylläpitoa, tarjousten jättämistä, tilaussopimusten tekemistä, toimitusta, rahoitushakemusten ja rahoitussopimusten tekemistä, laskutusta ja perintää, asiakassuhteiden ylläpitämistä, kirjanpitoa ja asiakastyytyväisyyskyselyjä varten. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä tiedoista, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

Preoni Oy:n asiakastietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat: 

  1. Rekisteröidyn antama suostumus tietojen käsittelyyn, esim. palvelun avaamiseksi, asiakastapaamisten sopimiseksi sekä asiakastyytyväisyyskyselyihin osallistumiseksi 2. Sopimusten täytäntöönpaneminen, esimerkiksi Kokemusmittari.fi palvelun tilaussopimus 
  2. Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen, esimerkiksi kuluttajansuojalaki ja kirjanpitolaki 
  3. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, esim. puhelimitse tehtävä suoramarkkinointi ja muu mainonta.

Rekisterinpitäjän oikeutetut edut 

Rekisterinpitäjän oikeutettuna etuna on tehdä puhelimitse tapahtuvaa suoramarkkinointia rekisterinpitäjän tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseksi, kuten laissa sähköisen viestinnän palveluista (2014/917, 24. luku) on määritelty. 

Rekisterinpitäjän oikeutettuna etuna on myös käsitellä henkilötietoja väärinkäytösten estämistarkoituksiin sopimuksia laadittaessa. 

Rekisterin tietosisältö 

– Evästeisiin perustuvat tiedot 

– Asiakkaan yhteystiedot (nimi, puhelin, email, y-tunnus, osoite) 

– Asiakkaan käyttäjänimet ja salasanat (salatussa muodossa) 

– Asiakkaan palveluun tallennetut puhelinnumerot ja kontaktien tunnisteet (esim. nimi) – Asiakkaan palveluun tallentamat ryhmät 

– Asiakkaan palvelussa lähetettyjen ja vastaanotettujen tekstiviestien sisältö ja puhelinnumerot 

– Asiakkaan palvelussa tekemät muutokset (lokit) 

– Palvelun sisäänkirjautumistiedot 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa asianmukaisesti. Sähköiset tiedot säilytetään tietokannoissa, jotka on suojattu asianmukaisesti nykyaikaisella tekniikalla. Tietokantojen käsittely edellyttää autentikointia. Ryhmätekstiviestipalvelun käyttäminen tapahtuu HTTPS-yhteydellä, jossa tiedot siirtyvät salatussa muodossa. Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista käyttäjänimellä ja salasanalla 

Henkilötietojen vastaanottajat 

Preonin keräämiä ja käsittelemiä asiakastietoja voivat käsitellä Preonin yhteistyökumppanit tai järjestelmätoimittajat seuraavasti: 

Tietoakseli Oy / Accountor Finago Oy laskutusta ja kirjanpitoa varten Intrum Oy laskujen perintää varten 

Google Inc. toiminnanohjausta, sähköpostiviestintää ja kalenterimerkintöjä varten Teleoperaattorit viestien toimittamista varten 

Tietojen siirto kolmansiin maihin (EU/ETA-alueen ulkopuolelle) 

Preoni Oy:n asiakkaiden henkilötietoja käsitellään ja säilytetään pääsääntöisesti EU:n tai ETA:n sisällä. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osaa asiakastiedoista saatetaan kuitenkin käsitellä tai säilyttää myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella käsiteltäessä henkilötietoja Googlen pilvipalveluiden avulla. Googlen tietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyen lisätietoja löytyy täältä: https://privacy.google.com/businesses/compliance/ Google varmistaa tietojen turvallisen käsittelyn tarvittavin teknisin ja organisatorisin toimenpitein tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Evästeet 

Käytämme evästeitä (mm. Google Analytics) sisällön ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Voit halutessasi estää evästeet selaimesi asetuksista. 

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan laitteellesi tiedon keräämistä ja muistamista varten, mm. verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita vastaavia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin, esimerkiksi ymmärtääksemme paremmin, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua sekä parantaaksemme käyttäjäkokemusta. 

Voit estää evästeiden tallentamisen laitteellesi, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimesi asetuksista. Evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen. 

Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on kussakin tietojenkäsittelyssä tarpeen. 

Markkinointia varten tietoja päivitetään ja vanhentuneet tiedot päivitetään ja poistetaan tarvittaessa. 

Asiakaslaskutukseen liittyviä tietoja säilytetään lakisääteisen säilytysajan puitteissa. Asiakaspalautteita säilytetään pääsääntöisesti enintään kahden vuoden ajan. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Preonille kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit). Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa: 

  • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä 
  • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Preonin käsittelemät henkilötiedot 
  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; ● vaatia henkilötietojensa poistamista 
  • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen 
  • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Preonin oikeutettu etu 
  • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Preonille
  • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö -tiedoilla. Preoni voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Preoni voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 23.1.2023. Aiemman version tietosuojaselosteesta voi pyytää rekisterinpitäjältä, ks. rekisterinpitäjän yhteystiedot.